Klub Kamarádů Kučerovců

 

Info pro členy K. K. K.
 

1.12.2013
 

Počínaje lednovým koncertem bude pro ty z vás, kteří splňují podmínky členství zahájena distribuce nových členských průkazů. Tyto průkazy budou ve formátu a provedení platební karty a do konce března budou platit souběžně se starým vzorem. Po 1. dubnu už průkazky starého vzoru platit nebudou. Pražáci a ti, kteří bydlí v dosahu pražské MHD si je vyzvednou osobně na vystoupeních v lednu, únoru a březnu. Mimopražským je zašlu poštou, pokud se na koncerty nedostanou.

Jiří Fridrich

Kontakt: Tel. 732 699 752
(Po - Pá od 10:00 do 22:00)

E-mail: jiri.fridrich@idt.cz

Skype: jirka121657

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klub Kamarádů Kučerovců 

Založen v roce 1987, trval do roku 1989, obnoven v roce 1998.

Má 223 členů, z toho 108 mužů a 115 žen. 

155 členů, což je 69,5 % je z Prahy, průměrný věk členské základny je 57 roků.

(Údaje k 25.3.2008)

 

    

NABÍDKA ČLENSTVÍ

Základní informace:

Členství v klubu Kamarádů Kučerovců (KKK) je bezplatné, pouze za dvě dopisní známky na základní průběžnou korespondenci.

Nečekají vás žádné funkcionářské povinnosti, ani členské příspěvky, naopak výhody, jako např:

*Účast na veškerém dění KKK.

*Sleva ze vstupného při návštěvě vystoupení Kučerovců.

*Na místě nákup z první ruky vydaných CD a publikací.

*Informace o konání koncertu Kučerovců v místě vašeho bydliště, nebo blízkého okolí (s dostatečným časovým předstihem).

*Informace o veškerých dalších plánovaných akcích.

Cílem členství v KKK je sjednotit veškeré přátele a příznivce skupiny Kučerovci s možností užšího kontaktu se skupinou a podle vlastních možností, schopností a iniciativy se eventuelně podílet na tvůrčím rozvoji skupiny, její propagaci a popularitě na veřejnosti s návaznosti na její dlouholetou a nepřetržitou tradici. V případě zájmu o členství v KKK, pište na e-mail: jiri.fridrich@idt.cz